Halasi Waldorf Egyesület

A Halasi Waldorf Egyesület 2017. április 19-én megtartotta mérlegzáró rendes közgyűlését és az alábbi linkeken letölthető határozatokat hozta:

K-2017-I/1-3. számú határozat

A Halasi Waldorf Egyesület egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya az alábbi linken tölthető le:

A Halasi Waldorf Egyesület Alapszabálya